Palleutrekk er et ekstrautstyr

På et lager er det viktig å tilpasse det slik at alle mulige bevegelser og håndteringer foregår enklest mulig. Det er fordi arbeiderne skal bruke minst mulig tid på å plukke varer til kunder eller ordrebestillinger. En ting som forenkler situasjonen for de ansatte, er et palleutrekk.  De er enten gulv-montert eller gavl-montert. Det ligger veldig latent i ordet selv, altså et utrekk tilpasset paller. Slik kan man flytte på varer fordi palleutrekkene har hjul slik at de ruller. Enkelt for arbeideren og smart for plasseffektivisering. Og gavlene tåler en trøkk fra en truck. Palleutrekkene kan være i flere høyder, slik at man kan hente varer fra ulike reoler. Med den nedsenkbare mekanismen, vil man enkelt og uten å forsake de ergonomiske forskriftene, kunne ta ut varer. Disse palleutrekkene er laget i stål, med nedsenkbare enheter.

 

Dekkreoler, arkivreoler -og hyller

Dekkreoler høres for godt ut til at det er sant, men man kan oppbevare bildekk i reoler. For det sparer mye plass, og dessuten har det blitt mer og mer populært med dekkhotell. Der tar erfarne fagfolk vare på dekkene til kunder, sparer på dem til neste sesong, og hjelper til med skifte og montering av de nye dekkene. Med dekkreoler – klikk her, får man også veldig god oversikt over dekkene, og ikke minst kvaliteten på dem. De er innstilt slik at ikke dekkene skal rulle ut av reolene. Å tilby dekkhotell kan være en investering som et verksted eller bilforhandler må ta stilling til, men det er en fin måte å holde på kunder på. For mange ser på nettopp det å få hjelp med å skifte dekk som en luksus de ikke vil være uten. Da betaler de gjerne litt ekstra for å få dekkene sett over, lagret og montert etter behov. Det er ikke uten grunn at mange velger dekkhotell fordi da føler de at eksperter har tatt seg av dekkene, og at monteringen er helt etter boka. Og er dekkene begynt å bli slitt kan man selge kundene nye dekk.

Arkivreoler og hyller brukes som oftest for å arkivere permer, kontorutstyr og rekvisita. Slike arkivreoler kan være stasjonære, men ofte velger man mobile arkivreoler for å utnytte plassen. De er festet til skinner i gulv og tak, slik at de enkelt kan skyves til siden og frigjøre den rekken man skal fram til. Dersom det ikke er mulig å montere skinner i gulv og tak, kan de også monteres i bakkant.

Arkivhyllene – se her – har samme bruksområde som arkivreoler, men disse er alltid stasjonære og. Disse kan være enklere å bruke der det for eksempel kun skal arkiveres permer med viktige dokumenter og papirer. Man kan få plass til ganske mange arkivhyller i et rom. Dersom man planlegger litt, vil man komme til en bra måte å sette opp arkivhyllene slik at man alltid har tilgang til de viktigste permene. Arkivhyllene kommer i mange ulike materialer og størrelser. Dybden bør ikke være mer enn at man får en perm inn i dybden, men samtidig ikke for smal til at de faller ut.